Daihatsu

Daihatsu

Code Make / Model Notes
2909 DAIHATSU FOURTRAK SOFT TOP (1984-1993)
2908 DAIHATSU FOURTRAK H/TOP (1984-2002)
2913 DAIHATSU CHARADE G100/101 (1987-1993)
2912 DAIHATSU HI-JET (1987-2006)
2914 DAIHATSU SPORTRAK (1989-1998)
2920 DAIHATSU MOVE (1997-2000)