Do pobrania

Do pobrania

Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu (obowiązuje od 01.01.2022r.)

Decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu Pilkington Polska Sp. z o.o. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora Pilkington Polska Sp. z o.o. na 2022 rok.

Decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu Pilkington Polska Sp. z o.o. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora Pilkington Polska Sp. z o.o. na 2021 rok.

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r.

Decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu Pilkington Polska Sp. z o.o. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora Pilkington Polska Sp. z o.o. na 2020 rok.

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci Pilkington Polska Sp. z o.o.

Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.