Pilkington Polska

Pilkington Polska Sp. z o.o.

Pilkington Polska Sp. z o.o. na podstawie Decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki posiada koncesje na dystrybucję i obrót energią elektryczną:

  • Nr OEE/11236/30595/W/DRE/2017/BT z dnia 23 lutego 2017 r.
  • Nr DEE/368/30595/W/DRE/2017/BT z dnia 23 lutego 2017 r.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji DRE.WOSE.4711.11.4.2017.BT z dnia 28 lutego 2017 r. Pilkington Polska Sp. z o.o. została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego (OSDn) na okres do dnia 31 grudnia 2030 roku.