Pilkington - światowy lider w produkcji szkła i produktów szklanych

Pilkington - światowy lider w produkcji szkła i produktów szklanych

NSG Group jest jednym z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych dla budownictwa i branży motoryzacyjnej. Łączna roczna sprzedaż Grupy NSG/Pilkington wynosi ok. 4 miliardów funtów. Spółka posiada zakłady produkcyjne w 26, a przedstawicielstwa handlowe w 130 krajach.

Wraz z przedsiębiorstwami powiązanymi kapitałowo Grupa ma największy spośród wszystkich producentów szkła zasięg geograficzny i zapewnia obsługę klientom, których działalność nabiera coraz bardziej globalnego charakteru.
Ponad połowa sprzedaży Grupy realizowana jest w Europie, około jednej trzeciej w Ameryce Północnej, a pozostała część głównie w Ameryce Południowej i Australazji.
Ogólnoświatowa działalność Grupy zorganizowana jest w dwóch gałęziach biznesu: linii produktów dla branży motoryzacyjnej, dostarczającej szkło i systemy przeszkleń zarówno dla nowo produkowanych pojazdów, jak i w formie części zamiennych, oraz linii produktów budowlanych, która zaopatruje w szkło nowe i remontowane obiekty architektoniczne na całym świecie.
Światowa centrala oraz główne ośrodki badawczo-rozwojowe i inżynieryjne zlokalizowane są w Wielkiej Brytanii.