NC RfG

NC RfG

Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC-RfG)

 

  • Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela zakładu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań
  • Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A:

    a) Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej OSD

    b) Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców

    c) Dokument instalacji modułu wytwarzania energii typu A