Najczęściej Zadawane Pytania

Najczęściej Zadawane Pytania

1 Co to jest szkło niskoemisyjne?

Szkło niskoemisyjne jest to generalnie zwykłe szkło płaskie, pokryte z jednej strony warstwą selektywną dla różnych długości fali. Warstwa ta nie ma wpływu na promieniowanie słoneczne, to znaczy, że pozwala, aby światło widzialne i promieniowanie cieplne pochodzące od słońca przeniknęły przez nią jak przez zwykłe szkło. Również wygląd tego szkła niczym się nie różni od szkła zwykłego.

Efektem działania szkła niskoemisyjnego jest odbijanie długofalowego promieniowania cieplnego (emitowanego przez urządzenia grzejne, oświetlenie i użytkowników budynków) z powrotem do budynku. Jednakże przezroczysta powłoka wciąż pozwala na przedostawanie się krótkofalowego promieniowania słonecznego. Energia ta jest pochłaniana przez wewnętrzną powierzchnię budynku, a następnie wypromieniowywana do pomieszczeń w postaci promieniowania długofalowego, które z kolei, gdy próbuje wydostać się z budynku, odbijane jest przez powłokę z powrotem do wnętrza.
Bardzo ważnym jest, aby warstwa selektywna (powłoka) była zawsze czysta i sucha, a co za tym idzie zawsze zwrócona w stronę przerwy międzyszybowej w szybach zespolonych lub w stronę drugiej szyby w tradycyjnych oknach dwuskrzydłowych.

Pilkington K Glass™ N jest wysokiej jakości szkłem float ze specjalnie opracowaną, trwałą, przezroczystą powłoką niskoemisyjną, nakładaną pirolitycznie na powierzchnię szkła podczas procesu produkcji. Powłoka przepuszcza energię słoneczną do wnętrza budynku, a umieszczona w szybie zespolonej znacząco redukuje straty ciepła. Szkło to powinno być stosowane jedynie w szybach zespolonych powierzchnią powlekaną zwróconą do wnętrza przestrzeni międzyszybowej. 

Pilkington K Glass™ N jest szkłem powlekanym „on-line" to znaczy że powłoka nakładana jest na powierzchnię szkła podczas procesu produkcyjnego. 

Pilkington Optitherm™ należy do nieco bardziej wyrafinowanych szyb niskoemisyjnych zwanych miękkopowłokowymi, gdzie podstawowym elementem powłoki jest pojedyncza lub podwójna warstwa srebra. Pilkington Optitherm™ to szkło z podwójną warstwą srebra. Szkło to jednak ze względu na właściwości powłoki wymaga specjalnej obróbki i może być stosowane tylko w szybach zespolonych. Pewne niedogodności przetwórcze kompensuje jednak charakterystyka techniczna tego szkła, które pozwala na uzyskanie jeszcze lepszej izolacyjności cieplnej. Szczególnie charakterystyczną cechą tego szkła jest także jego maksymalnie neutralny, pozbawiony zabarwienia charakter, wysoka przepuszczalnoœć światła i niska refleksyjność. Podwyższenie poziomu izolacyjności szyb zespolonych ze szkłem niskoemisyjnym jest możliwe także dzięki wypełnieniu przestrzeni międzyszybowej gazem szlachetnym, takim jak najczęściej używany do tego celu argon, a sporadycznie również krypton czy ksenon. 


Dodatkową ogromną zaletą takiego zestawu termoizolacyjnego jest fakt, że temperatura szyby wewnętrznej jest zbliżona do temperatury pokojowej, toteż zjawisko ciągnięcia zimna od okna zostaje wyeliminowane a skłonność do kondensacji pary wodnej na szybie znacznie obniżona. Okazuje się, że możemy siedzieć w pobliżu naszych okien nie odczuwając chłodu. Widać więc, jak ważny jest prawidłowy dobór szkła tak, aby można było komfortowo wykorzystać całą powierzchnię naszego mieszkania. Osiągnięcie niskich współczynników przenikania ciepła pozwala na zwiększenie powierzchni oszklenia, zaprojektowanie prostszego i tańszego systemu ogrzewania i zmniejszenie zużycia energii do ogrzania budynku.

2 Jakiego rodzaju szkło powinienem użyć, aby powstrzymać przenikanie energii słonecznej do wnętrza domu?

Pilkington Suncool™ – dostępne jest jedynie w postaci szyb zespolonych. Te powlekane szyby przeciwsłoneczne gwarantują wysoki poziom ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem przy jednoczesnym najwyższym poziomie izolacyjności cieplnej.

Dostępne w odmianach (tonacja światła odbitego): neutralnej, Blue i Silver.

Pilkington Eclipse Advantage™ szereg refleksyjnych szkieł przeciwsłonecznych o trwałej, twardej powłoce mającej właściwości niskoemisyjne, nakładanej podczas procesu produkcyjnego na szkło bezbarwne lub barwione w masie. Szkło powinno być instalowane powłoką zwróconą do wewnątrz budynku dla uwidocznienia właściwych kolorów.

Dostępne w kolorach (tonacja światła odbitego): Clear, Niebiesko-Zielony, Brązowy, Szary, Zielony i Niebieski. 

Pilkington Solar-E™ – niskorefleksyjne szkło przeciwsłoneczne o neutralnym zabarwieniu i właściwościach niskoemisyjnych.

Pilkington Optifloat™ Barwiony w masie – grupa szkieł barwionych w masie o własnościach przeciwsłonecznych i intensywności koloru zależnych od grubości tafli.

Dostępne w kolorach (tonacja światła odbitego i przepuszczonego): Brązowy, Zielony i Szary.

Pilkington Arctic Blue™ – szkło barwione w masie na kolor niebieski, o własnościach przeciwsłonecznych i intensywności koloru zależnej od grubości tafli.

3 Którą szybą w zespoleniu (wewnętrzną/zewnętrzną) powinno być szkło niskoemisyjne?

Szkło niskoemisyjne stosowane jest zazwyczaj jako szyba wewnętrzna w szybach zespolonych. Gwarantuje to podwyższenie temperatury na powierzchni szyby od strony wnętrza pomieszczenia a dzięki temu redukuje kondensację i tzw. „zimny ciąg" od okna. Taka konfiguracja zapewnia również zoptymalizowanie korzyści płynących z zysków ciepła w pomieszczeniu. 

W niektórych wypadkach, gdzie wymagany jest pewien stopień prywatności lub stawiane są szczególne wymagania estetyczne szkło niskoemisyjne może być zespalane jako szyba zewnętrzna, podczas gdy szkło dekoracyjne będzie stanowiło szybę wewnętrzną. Izolacja cieplna takiego zestawu jest taka sama, niezależnie od tego czy szkło niskoemisyjne jest usytuowane na pozycji zewnętrznej czy wewnętrznej.

4 W jaki sposób mogę sprawdzić czy w szybie zespolonej zostało zainstalowane szkło niskoemisyjne?

Gdy szkło niskoemisyjne jest prawidłowo zainstalowane w szybie zespolonej, z powłoką zwróconą do jej wnętrza, powlekana powierzchnia może być trudna do zidentyfikowania, jednakże jej obecność i usytuowanie może być sprawdzone przy użyciu specjalnego, ręcznego detektora powłok.

Zaleca się, aby podczas instalacji szyby zespolonej ze szkłem niskoemisyjnym instalator zademonstrował klientowi zarówno obecność, jak i właściwe umiejscowienie powlekanej powierzchni przy użyciu odpowiedniego urządzenia detekcyjnego.

5 Czy potrzebuję dwóch rodzajów szkła, aby powstrzymać straty ciepła w zimie i nadmierne nagrzewanie latem?

Grupa szyb barwionych w masie Pilkington Optifloat™ stanowiła przez długi czas grupę produktów spełniających niskie i średnie wymagania co do kontroli nasłonecznienia pomieszczeń, natomiast Pilkington Suncool™ grupę produktów spełniających wymagania wyższe. Pomiędzy tymi dwoma grupami plasuje się szereg szyb takich jak: Pilkington Solar-E™ czy Pilkington Eclipse Advantage™.

W celu zmaksymalizowania redukcji zysków ciepła, idealną pozycją dla szyb przeciwsłonecznych (np. Pilkington Optifloat™ Barwiony w masie) w szybie zespolonej jest pozycja szyby zewnętrznej. Pilkington K Glass™ lub Pilkington Optitherm™ nie są szybami przeciwsłonecznymi jednakże, ich obecność w szybie zespolonej może znacznie poprawić jej izolację cieplną w porównaniu ze zwykłymi szybami zespolonymi (poprzez obniżenie współczynnika przenikania ciepła U). Idealnym umiejscowieniem dla powłoki niskoemisyjnej jest powierzchnia szyby wewnętrznej, zwrócona do wnętrza przestrzeni międzyszybowej. Dzięki temu, gdy stawiane są wymagania poprawy ochrony przeciwsłonecznej i izolacyjności cieplnej, obydwa typy szkła mogą być zastosowane w jednej szybie zespolonej.

Zarówno szyby niskoemisyjne Pilkington K Glass™ i Pilkington Optitherm™, jak i Pilkington Optifloat™ Barwiony w masie dostępne są w wersji hartowanej i laminowanej.

Produkty z grupy Pilkington Suncool™ zapewniają wysoką przepuszczalność światła, niską przepuszczalność energii słonecznej i doskonałą izolacyjność cieplną, ze współczynnikiem przenikania ciepła U na poziomie 1,0-1,1 W/m2K dla szyby zespolonej jednokomorowej. Wychodząc naprzeciw Państwa wymaganiom większość z szyb z grupy Pilkington Suncool™, oprócz wcześniej wymienionych właściwości, zapewnia również bardzo neutralny wygląd przeszkleń.

6 Jaki rodzaj szkła niskoemisyjnego najlepiej sprawdzi się w przeszkleniach domu pasywnego (tj. takiego, który zapewnia komfort cieplny bez udziału aktywnego systemu ogrzewania i klimatyzacji)?

Przykładem szkła niskoemisyjnego, które dedykowane jest do zastosowań w domach pasywnych jest szkło Pilkington Optitherm™. Użyte w szybach dwukomorowych w odpowiedniej konfiguracji może przewyższać kryteria dla przeszkleń domów pasywnych (tj. współczynnik przenikania ciepła U dla całego okna - szkło plus ramy).
 
 


7 Jaki rodzaj szkła ochroni przed płowieniem zasłon i dywanów?

Większość materiałów może ulegać płowieniu bądź innym zmianom w wyniku działania światła, zarówno dziennego jak i sztucznego, a w szczególności w wyniku bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych. Szkło może pomóc w częściowym powstrzymaniu procesu płowienia, jednak dobór odpowiedniego szkła dla konkretnej sytuacji nie jest rzeczą tak łatwą jak mogłoby się wydawać. 

Płowienie jest zjawiskiem złożonym. Może być w ten proces zaangażowane dziesiątki, jeżeli nie setki reakcji chemicznych. Każda z nich może być wywoływana lub przyspieszana przez światło o innych długościach fal. Ogólnie mówiąc, barwniki i pigmenty lepszej jakości płowieją stosunkowo wolno a wszelkie zmiany pojawiają się pod wpływem krótszych fal światła (niebieskie i ultrafiolet). Inne materiały mogą płowieć bardzo szybko i dzieje się to nawet pod wpływem fal dużo dłuższych (światło widzialne od niebieskiego aż po czerwone). 

Łączenie wartości przepuszczalności promieni UV z właściwościami zapobiegającymi płowieniu może być mylące, gdyż przepuszczalność całej reszty widma, w szczególności niebieskiego końca zakresu widzialnego, odgrywa znaczącą rolę w procesie płowienia. Zatem szkło o niskiej przepuszczalności promieni UV, ale o wysokiej przepuszczalności światła niebieskiego, czyli to o bardzo stromo rosnącej krzywej przepuszczalności w okolicach 380 nm, może mieć dużo mniejszą efektywność w powstrzymywaniu płowienia niż szkło z relatywnie wyższą przepuszczalnością promieni UV, ale o niskim poziomie transmisji zakresu światła widzialnego.

Zasadniczo krótsze długości fal są bardziej efektywne w procesie płowienia materiałów, ale im krótsze fale tym mniej światła dociera i proporcjonalnie mniej światła będzie przepuszczone przez szkło. Istotna jest kombinacja tych trzech czynników a nie jedynie przepuszczalność promieni UV jako taka.

Jedynym sposobem wyeliminowania zmian wywołanych działaniem światła na materiały jest ich ochrona przed światłem. W muzeach czy galeriach sztuki istnieje możliwość podjęcia szczególnych środków ostrożności. W sklepach i mieszkaniach możliwe są jedynie niektóre z następujących działań, stanowiących jednocześnie podstawowe zasady postępowania:

  • Redukcja ogólnego poziomu iluminacji, zarówno światła dziennego jak i sztucznego, a w szczególności unikanie bezpośredniego działania promieni słonecznych. Stosowanie zasłon, kurtyn, kontrola przeszklenia, sztucznego oświetlenia, kierunku ustawienia przedmiotów itp.
  • Zminimalizowanie czasu, podczas którego przedmiot wystawiony jest na działanie światła. W przybliżeniu zmniejszenie czasu o połowę.

8 Gdzie mogę kupić produkty marki Pilkington?

Produkty marki Pilkington sprzedawane są w wielu hurtowniach, które współpracują z firmami należącymi do NSG Group. Dane kontaktowe do firm można również znaleźć w Katalogu Produktów w sekcji Gdzie mogę kupić ten produkt?

Cenimy Twoją prywatność.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie do celów analitycznych, reklamowych oraz łączenia się z mediami społecznościowymi (opcjonalnie) oraz tych niezbędnych do prawidłowego działania podstawowych funkcji strony.

Klikając „Akceptuję wszystko”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie i związane z tym przetwarzanie Twoich danych osobowych. 
Możesz także wyrazić zgodę na wykorzystywanie poszczególnych typów plików cookie klikając „Tylko niezbędne”. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje, modyfikując ustawienia na tej stronie z poziomu Polityki plików cookie.

Więcej informacji dotyczących korzystania z plików cookie znajdziesz w