Okno z funkcją grzewczą

Okno z funkcją grzewczą

Szyba zespolona z NSG TEC
W budynkach, zwłaszcza w tych znajdujących się w zimnym klimacie, można poprawić poziom komfortu wykorzystując szkło NSG TEC™. W rzeczywistości wykorzystywana jest „zintegrowana funkcja grzania” szyby NSG TEC™ w szybie zespolonej. Powłoka przewodząca ciepło pozwala na ogrzewanie zewnętrznej części okna, przez zastosowanie różnicy potencjału elektrycznego, do usuwania lodu i śniegu lub nagrzewania szyby wewnętrznej, a w konsekwencji pomieszczeń. Wykorzystując przewodność elektryczną szkła NSG TEC™, można tworzyć elementy grzewcze całkowicie przezroczyste, które estetycznie wyglądają jak zwykłe szyby zespolone.

Głównymi zaletami są:

  • Eliminacja efektu „ciągnięcia zimna od okna”.
  • Utrzymanie jasności i przejrzystości szkła z doskonałymi parametrami optycznymi.
  • Eliminacja zjawiska kondensacji pary wodnej.