Rynek Wtórny

Rynek Wtórny

Popyt na rynku wtórnym jest uwarunkowany ilością użytkowanych pojazdów oraz współczynnikiem wymiany części zamiennych, który różni się w zależności od regionu i jest uzależniony od wielu czynników, takich jak warunki drogowe czy wskaźniki przestępczości. Ocenia się, że w samym tylko sektorze szyb samochodowych na części zamienne AGR, roczny wzrost produkcji przekracza trzy procent.

Wraz z postępującą złożonością w technologii przeszkleń, zarówno pod względem kształtu, jak i dodatkowych funkcji, np. ochrony przeciwsłonecznej, coraz większego znaczenia nabierają także normy jakościowe. Większość produktów ze szkła przeznaczonych na rynek wtórny wytwarzana jest przez głównych dostawców wyposażenia oryginalnego, lecz istotny udział w rynku posiadają również producenci nieoryginalnych części zamiennych. Jest niezwykle ważne, aby wszystkie przeszklenia zamienne wytwarzane były zgodnie ze specyfikacjami technicznymi producentów OE.