Pilkington IGP - Oddział w Bydgoszczy

Pilkington IGP - Oddział w Bydgoszczy

Oddział w Bydgoszczy zajmuje się produkcją szyb zespolonych oraz dystrybucją szkła budowlanego.

Pilkington IGP Sp. z o.o. - Oddział w Bydgoszczy
ul. Ołowiana 13
85-461 Bydgoszcz
Polska
Tel.: + 48 52 365 61 01

Adres siedziby:
Pilkington IGP Sp. z o.o., ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000012897, NIP 123-00-06-857, Kapitał zakładowy 506 500 pln


Przedstawiciel handlowy 

Marcin Daroń
Pilkington IGP Sp. z o.o.
ul. Ołowiana 13, 85-461 Bydgoszcz, Polska
Tel. kom.: + 48 601 371 494
Marcin.Daron@pl.nsg.com

Regionalny kierownik sprzedaży

Katarzyna Sarnowska
Pilkington IGP Sp. z o.o.
ul. Ołowiana 13, 85-461 Bydgoszcz, Polska
Tel. kom.: + 48 601 342 446
Katarzyna.Sarnowska@pl.nsg.com 

Dyrektor Oddziału

Radosław Miklaszewski
Pilkington IGP Sp. z o.o.
ul. Ołowiana 13, 85-461 Bydgoszcz, Polska
Tel.: + 48 52 365 61 15
Wyślij e-mail