Klasyfikacja

Klasyfikacja

Definicje:

Szczelność ogniowa (klasa E)
Zdolność systemu do powstrzymywania naporu płomieni, dymu i gorących gazów przez czas określony w klasyfikacji. Po stronie nienagrzewanej nie mogą pojawić się płomienie na dłużej niż 10 sekund.

Promieniowanie cieplne (klasa W)
Zdolność przegród ognioochronnych do ograniczania promieniowania cieplnego po stronie przeciwnej do pożaru do 15 kW/m² w odległości 1 m od powierzchni, aby zapobiec samozapłonowi przedmiotów znajdujących się po stronie nieobjętej bezpośrednio ogniem.

Izolacyjność ogniowa (klasa I)
Wzrost temperatury na nienagrzewanej powierzchni szyby nie może przekroczyć 140°C (średnia wartość) oraz 180°C (maksymalna wartość w jednym punkcie).


Wymagania dla przeszkleń sklasyfikowanych pod kątem zapewnienia izolacyjności i szczelności ogniowej. Klasyfikacja CEN wg EN 357-1

E = szczelność ogniowa (Pilkington Pyrodur®)

EW = szczelność ogniowa i ograniczona radiacja promieniowania (Pilkington Pyrodur®)

EI = szczelność i izolacyjność ogniowa (Pilkington Pyrostop®)