Dane osobowe

Dane osobowe

W NSG Group przywiązujemy olbrzymią wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Pozyskane dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

Kontakt w sprawie ochrony danych: rodo@pl.nsg.com

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: