Zrównoważona architektura

Zrównoważona architektura

BuildingIdea zrównoważonego rozwoju w architekturze to projektowanie, budowanie i użytkowanie z myślą o dniu jutrzejszym. Celem zrównoważonego budownictwa jest zaspokojenie potrzeb społecznych, zachowanie rynkowej konkurencyjności i przyjazność dla środowiska naturalnego.

Aspekt ekologiczny – ochrona zasobów naturalnych, obniżenie emisji CO2, małe oddziaływanie na środowisko, stosowanie materiałów lokalnego pochodzenia zawierających surowce wtórne.

Aspekt ekonomiczny – przystępne i konkurencyjne koszty inwestycji w cyklu życia inwestycji budowlanej z wyraźnym wskaźnikiem zwrotu z inwestycji.

Aspekt społeczny – zdrowe i przyjazne dla użytkowników i otoczenia.

Pojęcie „zrównoważonej architektury” jest podporządkowane zrównoważonemu budownictwu, stanowiąc jego integralną część. Bez projektu budynku sporządzonego w myśl zasad zrównoważonej architektury spełnienie wyzwań zrównoważonego budownictwa jest nierealistyczne. Projekty uwzględniające wymogi zrównoważonej architektury muszą być atrakcyjne pod względem formy, komfortowe w użytkowaniu, dostępne ekonomicznie i sprzyjać środowisku naturalnemu.