Regulacje budowlane

Regulacje budowlane

Przepisy budowlane lub normy definiują w jaki sposób nowy lub modernizowany budynek ma zostać zbudowany, aby był konstrukcyjnie bezpieczny, zabezpieczony przed ryzykiem pożaru, efektywny energetycznie oraz odpowiednio wentylowany.

Przepisy budowlane obejmują między innymi:

  1. Zabepieczenie zdrowia i bezpieczeństwa osób w budynkach i wokół nich.
  2. Oszczędność energii.
  3. Dostęp i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.