Rozwój i szkolenia

Rozwój i szkolenia

Rozwój i szkolenia

Rozwój pracowników jest jednym z fundamentalnych elementów strategii zarządzania zasobami ludzkimi. W każdym roku realizujemy ponad 800 dni szkoleniowych.

Realizujemy dla naszych pracowników szkolenia z zakresu:

 • Umiejętności miękkich
 • Umiejętności specjalistycznych
 • Umiejętności menedżerskich

Nasi pracownicy mają możliwość rozwoju poprzez:

 • Udział w szkoleniach otwartych
 • Udział w szkoleniach zamkniętych
 • Udział w szkoleniach wewnętrznych prowadzonych przez naszych ekspertów
 • Udział w zagranicznych szkoleniach technologicznych
 • Wizyty w innych zakładach Grupy na świecie
 • Korzystanie z dofinansowanie studiów wyższych/podyplomowych
 • Udział w kursach językowych dofinansowanych przez pracodawcę
 • Darmowe korzystanie z platformy e-learningowej do nauki języków obcych
 • Możliwość zmiany stanowiska poprzez udział w rekrutacji wewnętrznej
 • Awanse poziome i pionowe
 • Uczestnictwo w zespołach projektowych
 • Uczestnictwo w Programie Rozwoju Potencjału

Absolwentów szkół wyższych zachęcamy do aplikowania na praktykę lub staż, podczas którego uczestniczyć będą w cyklu szkoleń umożliwiającym poznanie procesów technologicznych oraz poszczególnych obszarów produkcyjnych.