Pilkington Automotive

Pilkington Automotive

Dział Produktów dla Motoryzacji reprezentowany jest w Polsce przez firmę Pilkington Automotive Poland, produkującą szyby samochodowe oryginalne i działającą na rynku wtórnym, oferując szyby samochodowe na części zamienne.

Szyby Samochodowe - produkcja:

Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.
ul. Portowa 24
27-600 Sandomierz

Tel.: + 48 15 833 01 00
Faks: + 48 15 833 01 71

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS 0000024909
Indywidualny numer BDO 000011672

NIP 864-13-93-724

Kapitał zakładowy 30 510 500 pln 

Zakład Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. w Sandomierzu
ul. Portowa 24
27-600 Sandomierz
tel.: +48 15 833 01 00

Zakład Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. w Chmielowie
ul. Strefowa 17
39-442 Chmielów
tel.: +48 15 644 31 00

Centralny Magazyn Szyb Samochodowych - sprzedaż szyb:

ul. Olimpijska 16
96-500 Sochaczew
tel.: +48 46 862 00 00, 46 862 00 10, 46 862 00 20
faks: +48 46 682 00 31
e-mail: mariusz.pacler@pl.nsg.com

Sprzedaż szyb:

Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 43
02-285 Warszawa
tel.: + 48 22 356 28 55
faks: + 48 22 356 28 58
e-mail: andrzej.rudnicki@pl.nsg.com

Sprzedaż i wymiana/montaż szyb:
Sopot/Gdańsk

Al. Niepodległości 606/610
81-879 Sopot
tel: 58 341 84 44
e-mail: bok.sopot@pl.nsg.com

Sprzedaż i wymiana/montaż szyb:
Kraków

ul. Portowa 22A
30-709 Kraków
tel.: 12 290 50 20
e-mail: biuro.bok@pl.nsg.com

Sprzedaż i wymiana/montaż szyb:
Piekary Śląskie

ul. Podmiejska 39
41-940 Piekary Śląskie
tel.: 32 630 75 82
e-mail: bok.piekary@pl.nsg.com

Sprzedaż i wymiana/montaż szyb:
Wrocław

Al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław
tel.: 71 718 60 88
e-mail: AGRWroclaw.BOK@pl.nsg.com

Sprzedaż i wymiana/montaż szyb:
Poznań

ul. Hawelańska 1
61-625 Poznań
tel.:61 827 78 88
e-mail: bok.poznan@pl.nsg.com

Sprzedaż i wymiana/montaż szyb:
Tarnobrzeg

ul. Sienkiewicza 90
39-400 Tarnobrzeg
tel.: 15 823 10 00
e-mail: bok.tarnobrzeg@pl.nsg.com