System ochrony środowiska

System ochrony środowiska

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Działania związane z wdrożonym systemem zarządzania środowiskiem dotyczą:
• aktualizacji aspektów środowiskowych
• racjonalnego  i oszczędnego  gospodarowania mediami tj. gaz, energia elektryczna i woda
• partnerskiej relacji ze stronami zainteresowanymi naszym oddziaływaniem na środowisko
• szkoleń wszystkich pracowników w zakresie ochrony środowiska i proekologicznej polityki firmy
• racjonalnej gospodarki odpadami
Pilkington Automotive Poland ocenia realizację działań na rzecz środowiska i przedstawiając wiarygodny obraz wpływu na środowisko.
 

DZIAŁANIA W TROSCE O DOBRO ŚRODOWISKA NATURALNEGO


Filozofia minimalizacji wpływu na środowisko sprowadza się do zastosowania najnowszych technologii produkcyjnych wykorzystujących optymalne ilości surowców naturalnych, ograniczania ilości powstających odpadów poprzez zakupy właściwych surowców i zastosowaną technologię, zastosowanie najmniej uciążliwego dla środowiska paliwa.
Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów przebiega u nas wieloetapowo:
• poszukiwanie możliwości zakupu surowców z minimalną ilością składników generujących odpady tj. opakowania jednostkowe, transportowe
• poszukiwanie możliwości ponownego wykorzystania odpadów we własnym zakresie
• przekazanie odpadów do recyklingu lub odzysku w celu uzyskania z nich materiałów lub substancji , które ponownie można wykorzystać
• jako ostatnie pozostają odpady przewidziane do składowania
Odpady niebezpieczne odbierane są przez specjalistyczne renomowane firmy, które zajmują się ich unieszkodliwieniem i utylizacją.
Naszym priorytetem jest także wytwarzanie produktów bezpiecznych dla środowiska. Szyby samochodowe zawierają komponenty niestwarzające zagrożenia dla środowiska i mogą być łatwo odzyskiwane lub unieszkodliwiane po wycofaniu pojazdów z eksploatacji.
Dobór surowców do produkcji szyb jest prowadzony w ścisłej współpracy z naszymi Klientami –  a  są nimi najwięksi producenci samochodów na świecie .

Przyznanie nam Certyfikatu ISO 14 001 : 1996  przez TUV Management Service GmbH w roku 2001 jest dowodem na skuteczne realizowanie przez nas działań proekologicznych programów środowiskowych ukierunkowanych na zachowanie zrównoważonego rozwoju.