Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Pilkington Pyrodur® i Pilkington Pyrostop® jako szyby o budowie wielowarstwowej są szybami bezpiecznymi. Pęknięte szkło utrzymuje się dzięki wewnętrznym warstwom żelu. Pilkington Pyrostop® i Pilkington Pyrodur® były badane pod kątem odporności na uderzenie wg normy EN 12600 i uzyskały najwyższą klasę bezpieczeństwa dla szkła laminowanego 1(B)1. Pilkington Pyroclear® uzyskał najwyższą klasę bezpieczeństwa dla szkła hartowanego 1(C)1.