Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

PILKINGTON AUTOMOTIVE  POLAND A ŚRODOWISKO NATURALNE

Pilkington Automotive Poland bardzo poważnie traktuje swoje zobowiązania wobec środowiska naturalnego. Oddziaływanie zakładu przejawia się w emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu, wytwarzaniu odpadów i ścieków. Oddziaływanie zamyka się w granicach lokalizacji zakładu.

Ochrona środowiska naturalnego jest kluczowym elementem wszystkich naszych działań.

Zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego opiera się na międzynarodowej normie ISO 14 001. Zgodnie z przesłaniem zawartym w polityce środowiskowej oraz jakościowej podejmujemy takie działania, aby nasz rozwój ekonomiczny był równoważny z rozwojem ekologicznym.