Zastosowania

Zastosowania

  • Szyby grzewcze do chłodziarek przemysłowych.
  • Szyby odbijające ciepło.
  • Elementy elektrochromowe.
  • Sprzęt gospodarstwa domowego.
  • Ekrany komputerowe i ekrany dotykowe.
  • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
  • Cienkowarstwowe elementy fotowoltaiczne.
  • Ekranowanie promieniowania elektromagnetycznego i fal radiowych.
  • Inne elektrooptyczne i izolacyjne zastosowania.