Inżynieria Motoryzacyjna

Dział Inżynierii Motoryzacyjnej

Za projektowanie urządzeń do produkcji szkła odpowiada Grupa Inżynierii Motoryzacyjnej Pilkington Automotive, który dzięki swoim doskonałym kompetencjom dostarcza kompletne rozwiązania techniczne firmie oraz jej partnerom. Zapewnia to całościową obsługę techniczną przez cały okres trwania projektu, obejmującą między innymi: badania wykonalności, projektowanie, zarządzanie dostawami, odbiór techniczny oraz rozruch projektu.

Pracownicy Grupy Inżynierii Samochodowej pracują w placówkach położonych w San Salvo (Włochy), Toledo (USA), Tampere (Finlandia) oraz Settimo Torinese (Włochy), a zespół realizuje projekty na całym świecie. Połączenie efektywnej pracy zespołu wewnętrznego ze skonsolidowaną procedurą Wprowadzania Nowego Produktu charakteryzuje się szeregiem zalet:

  • prace nad polepszeniem jakości i efektywności wpływają na udoskonalenie procesów produkcyjnych,
  • możliwe jest szybkie przeznaczanie środków kapitałowych na rzecz Wprowadzania Nowego Produktu oraz projektowanie innowacyjnych produktów szklanych,
  • zwiększa się stopień standaryzacji oraz wdrażania najlepszych praktyk w odniesieniu do urządzeń i zakładów produkcyjnych na całym świecie.