Pilkington Polska

Pilkington Polska

Pilkington Polska - producent szkła płaskiego float oraz szkła laminowanego, dystrybutor szkła budowlanego.

Pilkington Polska Sp. z o.o.
ul. Portowa 24
27-600 Sandomierz

tel.: 15 832 30 41 faks: 15 832 39 25

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000023372 Kapitał zakładowy 147 430 000 pln NIP 864-00-04-979

 

Biuro Obsługi Klienta

Dział Zakupów

Centrum Księgowo-Finansowe

Dział Personalny

15 832 6276, 15 832 6136

15 832 6219

15 832 6192

15 832 6212, 15 832 6154

 

Kierownik sprzedaży produktów VAP i strategii sprzedaży
Magdalena Skoczyńska
Pilkington Polska sp. z o.o. 
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz
Tel.: +48 601 839 022
Wyślij e-mail

Regionalny kierownik sprzedaży szkła - region północno-zachodni
Janusz Fornal
Pilkington Polska Sp. z o.o.
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz
Wyślij e-mail

 

Regionalny kierownik sprzedaży szkła - region północno-wschodni, Litwa
Iwona Pietrasz
Pilkington Polska Sp. z o.o.
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz
Wyślij e-mail

Regionalny kierownik sprzedaży szkła - region południowy, Ukraina, Białoruś, Kaliningrad
Agnieszka Walska
Pilkington Polska Sp. z o.o.
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz
Wyślij e-mail

Kierownik biura doradztwa technicznego
Szymon Piróg
Pilkington Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa
Tel.: + 48 22 548 75 00 Fax: + 48 22 548 75 22
Wyślij e-mail

Doradca techniczny
Piotr Oleszyński
Pilkington Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa
Tel.: + 48 22 548 75 17 Fax: + 48 22 548 75 22
Wyślij e-mail

Dyrektor sprzedaży produkcja podstawowa
Paweł Górski
Pilkington Polska Sp. z o.o.
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz
Wyślij e-mail

Dyrektor sprzedaży szkła architektonicznego
Mariusz Kołodziej
Pilkington Region Wschodni
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz
Wyślij e-mail