Społeczna Odpowiedzialność Biznesu NSG Group w Polsce

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Standardy odpowiedzialnego biznesu są integralną częścią działalności NSG Group.

Produkty Grupy mają wpływ na poziom życia, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie użytkowników, ale także istotnie przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego, poprzez zwiększanie oszczędności energii.

Przyjęta przez Spółki polityka społecznej odpowiedzialności, stanowi zobowiązanie do podejmowania działań na rzecz społeczeństwa i czystszego środowiska. Odpowiedzialność wobec klientów, współpracowników, inwestorów, pracowników i lokalnych społeczności łączymy z troską o naturę.

Społeczna odpowiedzialność biznesu NSG Group w Polsce bazuje na dwóch podstawowych zasadach:

  • Dialogu ze społecznościami lokalnymi
  • Działaniach na rzecz ochrony środowiska

Podstawowymi zasadami naszego funkcjonowania są jawność, przejrzystość oraz rzetelność w stosunku do wszystkich działań podejmowanych wobec współpracowników i kontrahentów.

Spółki Pilkington w Polsce to firmy aktywnie zaangażowane w działania społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez wspieranie inicjatyw społecznych, edukacyjnych, sportowych czy kulturalnych. Spółki współpracują również ze szkołami i uczelniami wyższymi poprzez organizację praktyk, staży czy warsztatów.

Działania NSG Group w Polsce, takie jak warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży „Szklany ekran Pilkingtona”, wsparcie lokalnych sportowców z Sandomierza i Tarnobrzega, a także długofalowe projekty edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa i energooszczędnego budownictwa zostały wyróżnione w raporcie  Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce” i uznane wzorcowymi przykładami działań społecznie odpowiedzialnych realizowanych w Polsce.

W ramach zainicjowanego i wspieranego przez firmę cyklu Nocna Strefa Grania na Festiwalu Muzyki w Sandomierzu - największego w mieście wydarzenia muzycznego, organizowanego nieprzerwanie od 26 lat - wystąpili m.in. Włodek Pawlik Trio „America” czy VOŁOSI/AUKSO pod batutą Marka Mosia.

Firma od lat wspiera WOŚP, Szlachetną Paczkę oraz uczestniczy w akcji „Mikołaj dla polskich dzieci na Litwie”, organizowanej przez Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu.