Struktura paliw

Struktura paliw

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Pilkington Polska Sp. z o.o. w 2022 roku na podstawie danych przedstawionych przez PGE Obrót S.A. zgodnie z §37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Pilkington Polska Sp. z o.o. w roku 2022.

Lp.

Źródło energii

Udział procentowy [%]

1

Odnawialne źródła energii w tym:

Biomasa

Energetyka wiatrowa

Energia słoneczna

Duża energetyka wodna

Mała energetyka wodna

15,99

2,98

6,08

4,90

1,70

0,33

2

Węgiel kamienny

48,27

3

Węgiel brunatny

28,72

4

Gaz ziemny

6,78

5

Inne

0,24

Razem

100

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Pilkington Polska Sp. z o.o. w roku 2022.

                        

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Pilkington Polska Sp. z o.o. w roku 2022

Lp.

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Mg/MWh

1

Węgiel kamienny

0,71378

0,00049

0,00050

0,00003

2

Węgiel brunatny

1,00807

0,00091

0,00073

0,00003

3

Gaz ziemny

0,28271

0,00005

0,00019

0,00001

4

Biomasa

0,27859

0,00002

0,00015

0,00001

5

Inne

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6

RAZEM

0,66158

0,00050

0,00047

0,00002

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie informacji otrzymanych od kontrahentów Pilkington Polska Sp. z o.o., dnia 29 marca 2023r.

 

Cenimy Twoją prywatność.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie do celów analitycznych, reklamowych oraz łączenia się z mediami społecznościowymi (opcjonalnie) oraz tych niezbędnych do prawidłowego działania podstawowych funkcji strony.

Klikając „Akceptuję wszystko”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie i związane z tym przetwarzanie Twoich danych osobowych. 
Możesz także wyrazić zgodę na wykorzystywanie poszczególnych typów plików cookie klikając „Tylko niezbędne”. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje, modyfikując ustawienia na tej stronie z poziomu Polityki plików cookie.

Więcej informacji dotyczących korzystania z plików cookie znajdziesz w