Średnie zużycie energii

Średnie zużycie energii

Przeciętne zużycie energii na klienta w danej grupie przyłączeniowej w 2020 r.

Grupa przyłączeniowa

Taryfa

Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w MWh wg. danych Pilkington Polska Sp. z o.o.

II

A

44 294,720

IV

C2

2 487,644

V

C1

19,453

Data publikacji: 30.03.2021r.