Pilkington IGP - Oddział w Szczecinie

Pilkington IGP - Oddział w Szczecinie

Oddział Pilkington IGP w Szczecinie zajmuje się produkcją szyb zespolonych, szkła hartowanego oraz sprzedażą szkła budowlanego.

Pilkington IGP Sp. z o.o. - Oddział w Szczecinie
ul. Pomorska 55
70-812 Szczecin
Polska

Adres siedziby:
Pilkington IGP Sp. z o.o., ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000012897, NIP 123-00-06-857, Kapitał zakładowy 506 500 pln

Sekretariat

Tel.: + 48 91 466 46 01

Faks: + 48 91 466 46 60

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: + 48 91 466 46 30

Tel.: + 48 91 466 46 10

Tel.: + 48 91 466 46 11

e-mail:  szczecin.bok@pl.nsg.com

Kierownik Biura Obsługi Klienta i Przygotowania Produkcji

Tel.: + 48 91 466 46 12

Dyrektor Oddziału

Tel.: + 48 91-466-46-02