Wskaźniki przerw

Wskaźniki przerw

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami), dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego Pilkington Polska Sp. z o.o., za rok 2020 wynoszą:

Wskaźniki jakościowe Pilkington Polska Sp. z o.o. za 2020 rok

SAIDI

Przerwy planowane

0,00

Przerwy nieplanowane

2,50

Przerwy nieplanowane ( z uwzględnieniem przerw katastrofalnych)

2,50

SAIFI

Przerwy planowane

0,00

Przerwy nieplanowane

0,17

Przerwy nieplanowane ( z uwzględnieniem przerw katastrofalnych)

0,17

MAIFI

6,00

Liczba obsługiwanych odbiorców

6

Data sporządzenia: 29 marca 2021r.