Pilkington IGP - Oddział w Krakowie

Pilkington IGP - Oddział w Krakowie

Oddział w Krakowie zajmuje się produkcją szyb zespolonych i dystrybucją szkła budowlanego.

Pilkington IGP Sp. z o.o. - Oddział w Krakowie
ul. Półłanki 62
30-740 Kraków
Polska
Tel.: + 48 12 627 79 01
Faks:+ 48 12 627 79 12

Adres siedziby:
Pilkington IGP Sp. z o.o., ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000012897, NIP 123-00-06-857, Kapitał zakładowy 506 500 pln

 

Biuro Obsługi Klienta Oddziału w Krakowie

Jarosław Nowak
Tel. +48 12 6277913, tel. kom. +48 661 991 836, faks: +48 12 6277912

Michał Burzyński
tel. +48 126277929, tel. kom +48 661 991 394, faks: +48 12 6277912

Dyrektor Oddziału
Mariusz Przywora
Pilkington IGP - Oddział Kraków
ul. Półłanki 62, 30-740 Kraków, Polska
Tel.: + 48 12 6277 903, tel. kom.: 609 194 691 
Mariusz.Przywora@pl.nsg.com  

Regionalny kierownik sprzedaży
Bohdan Wąs
Pilkington IGP - Oddział Kraków
ul. Półłanki 62, 30-740 Kraków, Polska
Tel.: + 48 12 6277 914, tel. kom.: +48 603 942 665 Faks: + 48 12 6277 912
Bohdan.Was@pl.nsg.com

Przedstawiciel handlowy region południowo-zachodni
Agnieszka Majda
Pilkington IGP - Oddział Kraków
ul. Półłanki 62, 30-740 Kraków, Polska
Tel.: + 48 661 991 393, Faks: + 48 12 6277 912
Agnieszka.Majda@pl.nsg.com

Przedstawiciel handlowy - region wschodni
Wojciech Koziński
Pilkington IGP - Oddział Kraków
ul. Półłanki 62, 30-740 Kraków, Polska
Tel.: + 48 504 435 420, Faks: + 48 12 6277 912
Wojciech.Kozinski@pl.nsg.com

Doradztwo techniczne i technologiczne
Krzysztof Skarbiński
Pilkington IGP - Oddział Kraków
ul. Półłanki 62, 30-740 Kraków, Polska
Tel.: + 48 12 6277 907, Faks:+ 48 12 6277 912
Krzysztof.Skarbinski@pl.nsg.com