Informacja dla sprzedawców

Informacja dla sprzedawców

Pilkington Polska Sp. z o. o. informuje, że projekt generalnej umowy dystrybucji zostanie udostępniony niezwłocznie po zawarciu z nadrzędnym operatorem systemu dystrybucyjnego połączonym z siecią operatora systemu przesyłowego (OSDp) umowy o świadczenie usług przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczeń na rynku bilansującym.

Informacja w tym zakresie zostanie udostępniona na stronie internetowej wraz ze wzorem projektu generalnej umowy dystrybucji.

W przypadku zawarcia do tego czasu umowy sprzedaży   z odbiorcą energii elektrycznej zlokalizowanym na terenie systemu dystrybucyjnego Pilkington Polska Sp. z o. o. prosimy o indywidualny kontakt z Koordynatorem ds. Ruchu Sieciowego - Wydział Utrzymania Ruchu Pilkington Polska Sp. z o.o.