Informacja dla sprzedawców

Informacja dla sprzedawców

Projekt Generalnej Umowy Dystrybucji (GUD)

Załącznik nr 1 (GUD)

Załącznik nr 2 (GUD)

Załącznik nr 3 (GUD)

Załącznik nr 4 (GUD)

Załącznik nr 5 (GUD)

Załącznik nr 6 (GUD)

Załącznik nr 7 (GUD)

Załącznik nr 8 (GUD)

 

Projekt Umowy o świadczenie usług dystrybucji z Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie (POB)

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o indywidualny kontakt z Koordynatorem ds. Ruchu Sieciowego - Wydział Utrzymania Ruchu Pilkington Polska Sp. z o.o.