Dostępne moce

Dostępne moce

Informacja sporządzona na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220)

Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV:

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa Pilkington Polska Sp. z o.o. o napięciu wyższym niż 1 kV.

Wartość łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowane zmiany tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym:

Dostępna moc przyłączeniowa na napięciu powyżej 1kV [w kW]

Aktualna

0

2022

0

2023

0

2024

0

2025

0

2026

0

Informacja według stanu na dzień: 01.10.2021 r.

Data publikacji (ostatniej aktualizacji): 04.10.2021r.