Zielona energia zasila NSG Group

Zielona energia zasila NSG Group

Aktualności
28 mar 2023
Aż 60% zapotrzebowania energetycznego spółek należących do NSG Group w Polsce pokrywa energia ze źródeł odnawialnych. Firma realizuje założenia podpisanej umowy typu PPA i aktywnie oddziałuje na swoich dostawców, by przyłączyli się do działań na rzecz ochrony klimatu. Jest to jeden z przykładów potwierdzających fakt, że polska transformacja energetyczna już się rozpoczęła, a konkretne cele zostały ściśle określone.
inżynierowie

Transformacja energetyczna już się zaczęła

Temat zeroemisyjności pojawia się w debacie publicznej od lat. Zmiany klimatyczne skłaniają do rozmyślań „co” i „w jaki sposób” można zmienić w ramach własnej produkcji, transportu czy łańcucha dostaw. Kryzys energetyczny, z jakim zmagamy się w ostatnim czasie pomógł przejść z poziomu debat i rozważań do etapu działania. Duże firmy globalne przechodzą na alternatywne źródła energii, takie jak wodór, energia wiatrowa czy pochodząca z biomasy, a inwestycje w zieloną energię przynoszą miliony euro oszczędności w zakładach produkcyjnych1. Ten trend widoczny jest również w Polsce, gdzie coraz więcej przedsiębiorców deklaruje osiągnięcie neutralności klimatycznej w najbliższej dekadzie. Za deklaracjami idą działania, co zwiastuje pozytywne zmiany i szanse na czerpanie rozmaitych korzyści. 

Takie zmiany zaszły już w NSG Group, wiodącego na świecie dostawcy szkła i systemów przeszkleń w obszarach biznesowych architektury i motoryzacji, właściciela marki Pilkington, który podpisał umowę zakupu energii elektrycznej, generowanej przez farmę wiatrową zlokalizowaną w Polsce. Umowa, która weszła w życie dnia 1.01.2022 r. jest pierwszą wirtualną umową typu PPA (Power Purchase Agreement) zawartą przez NSG Group, a jednocześnie pierwszą umową zakupu energii elektrycznej podpisaną przez producenta szkła w Polsce. W jej ramach Grupa będzie odbierała 51% energii z farmy wiatrowej, której łączna moc zainstalowana wynosi 70 MW. W efekcie będzie to ok. 100 gigawatogodzin (GWh), które pozwolą na pokrycie ok. 60% zapotrzebowania firmy. Taka ilość czystej energii stanowi ekwiwalent uniknięcia emisji dwutlenku węgla przez prawie 15 000 samochodów osobowych jeżdżących w okresie jednego roku.

- Producenci szkła mogą bardzo przysłużyć się usuwaniu śladu węglowego w skali globalnej, zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym. Jako NSG Group chcemy nie tylko włączyć się w nurt zmian, ale też wyznaczać ich kierunek. Zielona energia to przyszłość dla całego biznesu, niezależnie od branży. Brak inwestycji w tym zakresie to dla polskich firm zapowiedź kłopotów finansowych, wynikających z rachunków za energię, ale też utrata konkurencyjności – mówi Jerzy Baran, Dyrektor Operacyjny w Pilkington Polska.

Dostawy zielonej energii pozwolą NSG Group osiągnąć cel ustanowiony w ramach inicjatywy Science Based Targets w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, poprzez uniknięcie emisji około 80000 ton dwutlenku węgla rocznie. Do 2030 roku Grupa zamierza osiągnąć 21% redukcji CO2 względem poziomu z 2018 r. oraz uszczegółowić plan osiągnięcia neutralności węglowej poprzez wdrażanie przełomowych innowacji2.

Różne oblicza korzyści

Efekty jakie daje firmom zmiana energii na zieloną to sposób na czerpanie korzyści własnych, w obrębie firmy, ale też ogólnych, wspólnych dla wszystkich. Do grupy tych pierwszych zaliczają się różnego rodzaju oszczędności, ponieważ energia z OZE nie podlega opłatom za emisję CO2, które z roku na rok stają się coraz wyższe. Poza tym produkcja zielonej energii nie wiąże się z koniecznością importu paliw kopalnych zza granicy, dzięki czemu firma może uniezależnić się od zewnętrznych dostawców i wydarzeń na świecie. 

Świadomość korzyści jakie przynosi zielona zmiana w energetyce oraz poparcie dla jej rozwoju w Polsce jest już na wysokim poziomie i stale rośnie. Według badania przeprowadzonego w październiku 2022 przez IBRiS aż 66% Polaków popiera inwestycje powiązane z rozwojem farm wiatrowych, z kolei aż 77% budowę morskich farm wiatrowych3. Podobne nastroje da się odczuć w NSG Group, która wskutek rozpoczętych działań ok. 60% zapotrzebowania spółki Pilkington Polska na energię pokrywa z polskiej farmy wiatrowej. Pozostała część energii elektrycznej zużywana przez spółkę ma zakupione i umorzone gwarancje pochodzenia z polskich źródeł wiatrowych, solarnych i wodnych, co gwarantuje jej pochodzenie z OZE i stymuluje rozwój tej branży w Polsce. Korzyści czerpią wszystkie polskie spółki wchodzące w skład Grupy. 

Choć zmiana energii na zieloną to wielki krok w stronę zrównoważonego rozwoju, NSG Group podejmuje też szereg innych działań wewnątrz własnych struktur, ale też stara się wywierać pozytywny wpływ na otoczenie. Widać to wyraźnie na przykładzie ścisłej kontroli łańcucha dostaw, na kształt którego wpływa nie tylko cena i jakość, ale również ślad węglowy produkcji i transportu. Poszczególne spółki Grupy oddziałują na dostawców poprzez aktywne zachęcanie do rejestracji w EcoVadis - dostawcy uniwersalnych ocen zrównoważonego rozwoju. 

- Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, ochrona środowiska, minimalizowanie śladu węglowego – to wszystko przejawy zbiorowej odpowiedzialności, w której chcemy uczestniczyć. Mamy dostęp do niezbędnych narzędzi i rozwiązań technologicznych, a wola i aktywność przedstawicieli świata biznesu, nauki i społeczeństwa stanowią siłę napędową. Rozmowa na temat przejścia na zeroemisyjne źródła energii, nie jest rozmową o przyszłości. To się dzieje tu i teraz. Przed nami kolejne zmiany, do których już się przygotowujemy – mówi Łukasz Kuter, Category Manager Energy Projects w NSG Group. 

NSG Group zobowiązała się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r. Ten cel został potwierdzony przez SBTi w maju 2022 r., natomiast w marcu 2023 r. Grupa, drugi rok z rzędu, dostała najwyższą notę w ocenie zaangażowania dostawców przez CDP, organizację charytatywną non-profit, która prowadzi globalny system ujawniania informacji dla inwestorów, firm, miast i regionów w celu zarządzania ich wpływem na środowisko w zakresie zmiany klimatu, bezpieczeństwa wodnego i wylesiania.

 

Cenimy Twoją prywatność.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie do celów analitycznych, reklamowych oraz łączenia się z mediami społecznościowymi (opcjonalnie) oraz tych niezbędnych do prawidłowego działania podstawowych funkcji strony.

Klikając „Akceptuję wszystko”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie i związane z tym przetwarzanie Twoich danych osobowych. 
Możesz także wyrazić zgodę na wykorzystywanie poszczególnych typów plików cookie klikając „Tylko niezbędne”. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje, modyfikując ustawienia na tej stronie z poziomu Polityki plików cookie.

Więcej informacji dotyczących korzystania z plików cookie znajdziesz w