Fotowoltaika

Fotowoltaika

NSG Group wspiera przemysł dostarczając panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne dla budownictwa, ale nie dostarcza tych produktów bezpośrednio. Szkło produkowane przez firmę NSG Group używane jest do produkcji cieniutkich paneli stosowanych w bezpośredniej konwersji promieniowania słonecznego na elektryczność. Wysoka przepuszczalność szkła Pilkington Optiwhite™ jest wykorzystana także dla zmaksymalizowania dostępnej energii w kolektorach słonecznych. Z kolei szkło Pilkington Activ™ stosowane jest na trudnodostępnych dachach z panelami słonecznymi dla utrzymania ich w czystości.

Kolektory słoneczne wykorzystują ciepło słoneczne do ogrzania paneli wyposażonych w cyrkulującą ciecz. Tak uzyskane ciepło jest zamieniane poprzez przepuszczenie go przez pompę cieplną, która powoduje nawet większy wzrost temperatury i przekazuje dalej do systemu gromadzącego gorącą wodę zapewniając tanią gorącą wodę. Wraz ze wzrastającymi kosztami paliwa, kolektory słoneczne stają się bardziej efektywne niż kiedykolwiek, redukując koszty ogrzewania i zwracając koszty instalacji.