Pilkington Optiphon™

Pilkington Optiphon™

Przejrzystość, izolacja dźwiękowa i bezpieczeństwo.

Informacje ogólne

Szkło Pilkington Optiphon™ to bezpieczne laminowane szkło dźwiękochłonne, które pozwala połączyć wysokie parametry izolacyjności dźwiękowej z wymogami bezpieczeństwa. 

Gama produktów Pilkington Optiphon™ obejmuje szyby dźwiękochłonne o grubości: 6,5 mm; 6,8 mm; 8,5 mm; 8,8 mm; 9,1 mm; 10,5 mm; 10,8 mm; 12,5 mm; 12,8 mm; 13,1 mm.

Specyfika szyb z grupy Pilkington Optiphon™ pozwala osiągnąć wysoki wskaźnik izolacji akustycznej Rw bez użycia żywic. Ponadto dzięki swoim właściwościom technicznym szkło spełnia normy bezpieczeństwa.

 


Pilkington Sound Simulator


Zobacz jak działa szkło Pilkington Optiphon™:

Zalety

  • Umożliwia uzyskanie wysokich współczynników tłumienia hałasu bez użycia żywic.
  • Oferuje szeroki zakres parametrów akustycznych.
  • Spełnia kryteria szkła bezpiecznego. Odpowiednie do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. 
  • Może być łączone z innymi produktami marki Pilkington dla uzyskania dodatkowych funkcji.
  • Dostępne w standardowych grubościach.
  • Szkło dostępne jest w wymiarach standardowych (6000 x 3210 mm, 3210 x 2550 mm).
  • Może być przetwarzane tak jak tradycyjne szkło laminowane (krojenie, obróbka, zespalanie szkła).

Literatura

Zastosowania