Projekt Low E

Projekt Low E

         

Z przyjemnością informujemy, że Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu, ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz, na podstawie podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dniu 31.10.2019 roku Umowy o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-0550/19-00 realizuje w latach 2019-2021 projekt inwestycyjny w Zakładzie w Chmielowie pn.: „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem niespotykanej dotychczas technologii gięcia szyb z powłokami typu Low E, celem dostarczenia nowej gamy produktów dla branży motoryzacyjnej o parametrach pozwalających na zmniejszenie transferu ciepła przez szkło szyb dachowych”.

Wartość Projektu:  

Całkowity koszt realizacji Projektu                    10 880 682,00 zł  

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych      10 880 682,00 zł  

Całkowita wartość przyznanego dofinansowania   5 178 009,31 zł 

Cele i efekty projektu:

Projekt zmierza do opracowania innowacyjnej, niestosowanej dotychczas w warunkach produkcji masowej technologii gięcia dachowych szyb samochodowych z powłokami funkcjonalnymi zaaplikowanymi na obu formatkach szkła, których kluczowym zadaniem będzie znaczące zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła przez przeszklony dach samochodu. Działania objęte projektem stanowią innowacyjne wyznanie procesowe i mają doprowadzić do uzyskania produktu znacznie przewyższającego funkcjonalnie klasyczne szyby dachowe. 

Projekt, w przypadku osiągnięcia zakładanych celów prac badawczo-rozwojowych, doprowadzi do opracowania kompletnej, nowej i innowacyjnej technologii gięcia szkła z powłokami zmniejszającymi straty energii (refleksyjnymi) na istniejących liniach produkcyjnych. Osiągnięcie celu wymaga zmiany podejścia do procesu gięcia szyb z powłokami w porównaniu z obecnie stosowaną w zakładach Wnioskodawcy technologią używaną do produkcji szyb przednich i dachowych. Spółka zakłada, że po uformowaniu szyby dachowej, właściwości powłoki Low E pozostaną niezmienione. Po wprowadzeniu innowacji procesowej stanowiącej przedmiot niniejszego Projektu, istniejąca linia produkcyjna do gięcia szkła stanie się uniwersalna – będzie w stanie giąć szkło zarówno tradycyjne, jak i szkło z powłokami refleksyjnymi (projekt dotyczy zapewnienia drugiej cechy).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, znajdziecie Państwo pod adresem:

 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/informacje-o-programie/

Instytucją Pośredniczącą naszego Projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem:

 

https://www.ncbr.gov.pl/

Informacje na temat Unijnych funduszy i dotacji dostępne są pod adresem:

 

http://europa.eu/policies-activities/funding-grants/index_pl.htm

http://mapadotacji.gov.pl

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naszego Projektu, prosimy o kontakt: 

Tel.: + 48 15 833 01 00

 

Cenimy Twoją prywatność.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie do celów analitycznych, reklamowych oraz łączenia się z mediami społecznościowymi (opcjonalnie) oraz tych niezbędnych do prawidłowego działania podstawowych funkcji strony.

Klikając „Akceptuję wszystko”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie i związane z tym przetwarzanie Twoich danych osobowych. 
Możesz także wyrazić zgodę na wykorzystywanie poszczególnych typów plików cookie klikając „Tylko niezbędne”. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje, modyfikując ustawienia na tej stronie z poziomu Polityki plików cookie.

Więcej informacji dotyczących korzystania z plików cookie znajdziesz w