Pilkington Anti-Condensation Glass

Pilkington Anti-Condensation Glass

Allmänt

Efterfrågan på fönster och glasfasader med låga U-värden har ökat dramatiskt under de senaste åren. Som ett resultat av att energikraven har skärpts och att U-värdena sänkts har förekomsten av utvändig kondens på våra fönster och fasader ökat. Kondensen uppträder speciellt på vår och höst, vid kall natthimmel och hög luftfuktighet. Utvändig kondens är ett naturligt fenomen som bildas när fönsterglasets temperatur sjunker under daggpunkten för den omgivande luften.


Pilkington Anti-condensation Glass är ett utmärkt glasval som minimerar förekomsten av utvändig kondens, imma och frost. En hård pyrolytisk beläggning på den yttre glasytan gör att temperaturen på glaset ökar och att imma minimeras och fördröjs.

Fördelar

  • Risken för utvändig kondens minimeras
  • Kan kombineras med värmeisolerande beläggning
  • Kan kombineras med solskyddsbeläggning
  • Kan böjas, lamineras och härdas som vanligt floatglas

Broschyrer

Applikationer för denna produkt