Trappsteg av glas

Trappsteg av glas

Trappsteg av glas är som små glasgolv med den skillnaden att trappstegen ofta har stöd på färre sidor. För mer information om användning av glastrappsteg, gå till avsnittet glasgolv.