Pilkington Pyrodur®

Pilkington Pyrodur®

Allmänt

Pilkington Pyrodur® är en beprövad produkt som ger skydd mot eldsflammor och brandgaser. Det är ett laminerat brandskyddsglas som begränsar värmestrålningen från en brand. Glaset lämpar sig perfekt för användning i branddörrar och mellanväggar. Det är ett klart laminerat slag- och stöttåligt brandskyddsglas som skyddar i 30 eller 60 minuter kombinerat med fullständig isolering under kort tid – viktiga minuter i samband med utrymning av en byggnad. Beroende på tjocklek ger det stöt- och slagskydd upp till Klass 1(B)1 enligt EN 12600.

Pilkington Pyrodur® är ett laminerat brandskyddsglas som begränsar värmestrålningen från en brand. Klassen EW är tämligen generös och tillåter en värmestrålning på 15 kW/m2, mätt på en meters avstånd från brandglaset på den sida som inte är brandutsatt. De isolerande egenskaperna i glaset såväl som storleken på glasad yta påverkar strålningen. Även i stora format uppmäts endast ett fåtal kW/m2 vid brandtester med Pilkington Pyrodur®.
 

I händelse av brand blir glaset opakt och uppfyller kraven på skydd mot brandgaser och flammor. Pilkington Pyrodur® uppfyller såväl europeiska som ISO-standarder.

Fördelar

  • Ger ett passivt brandskydd för utrymning av byggnader
  • Skyddar brandmän under pågående brandbekämpning
  • Välkänt och godkänt av brandskyddsmyndigheten
  • Kan användas i såväl fasad som interiört
  • Brandprestanda inte beroende av val av ramverk
  • Kan monteras i brandklassade trä-, aluminium- eller stålramar
  • Utmärkta ljudreducerande egenskaper
  • Pilkington Pyrodur® säljs av godkända återförsäljare över hela landet och våra återförsäljare har den tekniska kunskap som krävs för att hjälpa dig välja rätt produkt samt ge råd om installationen

Broschyrer