Pilkington Bullersimulator

Pilkington Bullersimulator

Ökande behov av ljuddämpande glas

Länk: Pilkington Bullersimulator

Oavsett varifrån det kommer – biltrafik, tåg, flygplan, fabriker eller någon annanstans – så finns buller ständigt runt omkring oss. Undersökningar visar att trafik och buller kommer att öka i takt med vår ökade befolkning. Stora ansträngningar har gjorts för att kontrollera ljud in i byggnader och mellan angränsande områden. Noggrant utvalda produkter kan vara avgörande för att minska bullernivåerna och klara bullerkrav.

Möjligheter att minska bullernivån

Pilkington Optiphon™ är vårt bullerdämpande laminerade glas. Det förbättrar byggnadens ljudisolerade egenskaper och möter de ökade kraven på bullerkontroll samtidigt som det ger en komfortabel inomhusmiljö. Pilkington Optiphon™ kan kombineras med olika produkter för att uppnå bullerkrav utan att drastiskt öka glasets tjocklek. Detta möjliggör en större flexibilitet i design utan att ge avkall på funktioner som ljustransmission och säkerhet. 

Demoverktyg - tillgängligt online

För att underlätta valet av glas har vi vårt onlineverktyg Pilkington Bullersimulator. Hör den simulerade dämpningseffekt våra glasprodukter – speciellt Pilkington Optiphon™ - kan ha på olika typer av externt buller.