Entrédörrar

Entrédörrar

Utformningar av entrén är viktig för upplevelsen av byggnaden och dess företag. Genom att använda glas kan entrépartiet göras öppet och välkomnande. Glas underlättar även kontrollen av inpasserande och kombinerar stöt- och slagtålighet med höjd säkerhet. Glas kan också bidra till att öka energieffektiviteten i byggnaden.

Specialistföretag kan anlitas för installation av entrépartier och montering av glasbeslag för att skapa en glastäckt yta med mesta möjliga rena glasyta.  
Det är mycket viktigt att använda härdat eller laminerat glas i och runt dörrar för att uppfylla kraven, både när det gäller att skydda personer från glassplitter och för att förhindra att glaset går sönder om någon stöter i eller faller handlöst mot det. För att glasdörrar inte ska förväxlas med fasta glaspartier kan dörrarna förses med symboler eller tydliga dörrhandtag.

Glasets och dörrarnas konstruktion bör skydda glaset mot för stora belastningar.