CE-märkning

CE-märkning

I september 2006 blev det obligatoriskt att följa de första nya europeiska tekniska standarderna
för bygglas. Syftet är att eliminera tekniska handelshinder genom att alla måste redovisa tekniska prestanda enligt samma norm, så att man lätt kan jämföra olika produkter och fabrikat.

Standarden, som kallas harmoniserad Europeisk Norm (hEN), utarbetas genom en öppen och transparent process som bygger på samförstånd mellan alla berörda parter och godkänns av Comité Européen de Normalisation (CEN) som företräder alla nationella standardiseringsorgan.

Man har utarbetat harmoniserade europeiska produktstandarder för planglas, profilglas och glasblock, se faktarutan nedtill. 1 juli 2013 ersattes Byggproduktdirektivet (CPD) av en förordning, Byggproduktförordningen (CPR). I Sverige blev den största förändringen att CE-märkning av byggprodukter blev obligatorisk när förutsättningar för detta finns.

Standarden beskriver

  • hur produkten överensstämmer med standarden
  • hur produktprovning ska utföras av tillverkaren
  • hur tillverkningskontroll ska genomföras

Vad CE-märkning inte är

  • det är inte ett kännetecken på geografiskt ursprung
  • det är inte ett kvalitetsmärke i traditionell mening
  • det är inte relaterat till sådant som ligger utanför de väsentliga kraven på produkten som färg, utseende m.m
  • det är inte en licens att använda produkten inom EUs medlemsländer: nationella föreskrifter måste alltid uppfyllas

Prestandadeklaration

När en produkt släpps ut på marknaden måste tillverkaren göra en offentlig deklaration om produktens egenskaper och avsedda användning. På engelska kallas den för Declaration of Performance (DoP).

Deklarationen måste överensstämma med en harmoniserad norm. Hur detta ska ske regleras
i detalj av ”System för bestyrkande av överensstämmelse”.

Provningar, kontroller och certifieringar som görs av en organisation som godkänts av en medlemsstat måste erkännas och accepteras i alla EU- länder.

Gällande standard och de av våra produker som berörs finns listade nedan:

Produktstandard Produktnamn

Byggnadsglas - Kalk-sodasilikatglas
SS-EN 572-9

Pilkington Optifloat™
Pilkington Profilit™
Pilkington Arctic Blue™
Pilkington Texture glass
Byggnadsglas - Belagt glas
SS-EN 1096-4

Pilkington Activ™
Pilkington K Glass™
Pilkington Optitherm™
Pilkington Eclipse Advantage™
Pilkington Suncool™
Pilkington OptiView™
Pilkington Mirropane™
Pilkington MirroView™

Byggnadsglas - Termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp
SS-EN 12150-2
Pilkington Härdat Glas (T)
Pilkington Pyroclear®
Byggnadsglas - Värmeförstärkt kalk-sodasilikatglas
SS-EN 1863-2
Pilkington Värmeförstärkt Glas (HN)
Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas
SS-EN 14449

Pilkington Optilam™ 
Pilkington Optiphon™
Pilkington Pyrostop®
Pilkington Pyrodur®

Byggnadsglas - Förseglade rutor
SS-EN 1279-5
Pilkington Insulight™
Alla isolerrutor med Pilkington Pyrostop®, Pilkington Pyrodur® och Pilkington Pyroclear®
Byggnadsglas - Värmeprovat, termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp
SS-EN 14179-2
Pilkington Värmetestat Härdat Glas (HS)

Som medlem av Glass for Europe förbinder sig NSG Group att anta och stödja de initiativ och direktiv som krävs för att garantera att våra produkter blir CE-märkta.

Övrig relevant information

Ytterligare information finns tillgänglig på engelska:

Om du har några frågor eller kommentarer är du välkommen att skicka e-post till: ce.marking@nsg.com

Vi värdesätter din integritet.

Vi använder cookies på denna webbplats för analys, marknadsföring, sociala medier (valfritt) och innehålls (väsentliga) syfte.

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till användningen av cookies för icke väsentliga funktioner och relaterad behandling av personuppgifter. Alternativt kan du avvisa icke-nödvändiga cookies genom att klicka på "Endast nödvändiga". Du kan justera dina inställningar när som helst genom att besöka vår Cookiepolicy och ändra inställningarna på den sidan.

För mer information vänligen läs vår Cookiepolicy.