Glassystem

Glassystem

Kompletta glassystem utan synliga profiler för fasader, interiörer och tak. Pilkington Planar™ är världsledande i marknaden för strukturella inglasningssystem.

Glassystem

Med glassystem kan du skapa rum där det känns som att vara både ute och inne på samma gång. Ute, eftersom du har fritt synfält till den omgivande naturen och får det lika ljust som utomhus. Inne, därför att du är skyddad från väder och vind i ombonad miljö. I det här kapitlet finner du två vackra och praktiska system. Med dem kan du t ex förvandla gårdar till mysiga uterum, sätta privata och offentliga uteplatser under glastak eller bygga attraktiva fasader helt i glas.

Vi erbjuder två typer av glassystem – Pilkington Planar™ och Pilkington Profilit™. Systemen är främst avsedda för glasning av fasader, väggar och tak. Projektering och dimensionering ingår i våra åtagande för båda systemen!