Pilkington SaniTise™

Pilkington SaniTise™

Antimikrobiellt glas

Allmänt

Pilkington SaniTise™ är ett on-line belagt glas med en transparent fotokatalytisk beläggning som har antimikrobiella egenskaper och verkar aktivt mot omslutna virus, när den utsätts för UV-strålning. Beläggningen behåller sina egenskaper även när UV-exponeringen upphör, i test upp till 2 timmar, vilket ytterligare minskar risken för korsinfektion.  

Så fungerar det

Glaset beläggs direkt under produktionsprocessen med en TiO2 baserad beläggning.
Pilkington SaniTise™ beläggningen aktiveras när den utsätts för UV-strålning från
dagsljus eller från UV-desinficerande utrustningar. Beläggningen reagerar sedan
med vattenånga i luften, i en fotokatalytisk process, som producerar reaktiva syrearter.
Dessa syrearter har ett antal funktioner, bland annat att bryta ner organiska mikro-
organismer, vilket ger antimikrobiella egenskaper och verkan mot omslutna virus på
glasytan. När den belagda ytan aktiveras i en UV-desinfektionsprocess, är effektiviteten
i vissa fall fördubblad, jämfört med att använda obelagt glas.

 

Fördelar

 • Pilkington SaniTise™ är ett glas av hög kvalitet med en fotokatalytisk beläggning som kan användas i en mängd olika applikationer.
 • Pilkington SaniTise™ är mycket motståndskraftig mot korrosion, mekaniska och kemiska skador.
 • Pilkington SaniTise™ kan aktiveras av solljus eller artificiell UV-strålning. Beläggningen aktiveras snabbt av ljus med våglängden 254 nm, vilket är samma som används av UV-desinficerande utrustningar.
 • Pilkington SaniTise™ uppnår snabbt sin fulla effekt vid exponering för UV-ljus, endast 5 till 10 minuter UV-exponering behövs.
 • Pilkington SaniTise™ kan fördubbla effektiviteten av UV-desinfektionsprocesser.
 • Efter att ha aktiverats behåller Pilkington SaniTise™ den fotokatalytiska processen i upp till 2 timmar, även i mörker.
 • När Pilkington SaniTise™ är aktiverad är den även oleofob (oljeavvisande) och enklare att rengöra.
 • Glaset kan härdas, lamineras, böjas eller bearbetas till isolerrutor.

Broschyrer

Applikationer

Utvändiga applikationer:

 • glasfasader
 • fönster
 • dörrar
 • externa skiljeväggar

Invändiga applikationer:

 • väggbeklädnad
 • glasskärmar, barriärer och skiljeväggar
 • bords- och bänkskivor
 • diskbänksskydd
 • möbler
 • frysar och kylskåp
 • täckglas för skärmar och pekskärmar

 

Applikationer för denna produkt