Pilkington Floatglas AB nästa steg framåt

Pilkington Floatglas AB nästa steg framåt

Pressmeddelande
17 sep 2013
Som ett steg i processen att avsluta tillverkningen av planglas har Pilkington Floatglas AB skrivit avtal med Stena Metall AB angående försäljning av Pilkington Floatglas AB lokaler i Kistinge industriområde. Vi ser med tillförsikt fram emot att övertagandet medför att lokalerna även fortsättningsvis kommer att bidra positivt till Halmstads näringsliv, samtidigt som vi åter bygger upp Pilkington Floatglas AB som den naturliga samarbetspartnern för Nordens planglasverksamhet.
Engelska Pilkington har sedan år 1826 tillverkat glas till byggindustrin enligt floatglasmetoden, vilket i planglasproduktionen innebär att glasmassa får flyta på en bädd av smält tenn. Tekniken ger en mycket plan yta med bättre ljusegenskaper då ljuset reflekteras i samma vinkel över hela ytan, till skillnad från äldre glas. Metoden utvecklades av Sir Alastair Pilkington år 1952 och är världsstandard för tillverkning av högkvalitativt glas.