Miljövarudeklarationer (EPD)

Miljövarudeklarationer (EPD)

Miljövarudeklarationer (EPD - Environmental Product Declarations) ger tillverkare möjlighet att tillhandahålla transparenta data om deras produkters miljömässiga hållbarhet som ger inköpare och föreskrivare underlag till att fatta välgrundade köpbeslut.

Produktspecifika beräkningsregler (PCR - Product Category Rules) ) tillhandahåller metoden för att producera en EPD för byggprodukter. De är nödvändiga för att möjliggöra jämförelse av byggprodukters miljöpåverkan.

 

SS-EN 15804 bedömer en byggprodukts miljöpåverkan under hela dess livscykel mot en rad miljöindikatorer. Standarden anger de produktspecifika beräkningsreglerna (PCR) för framtagningen av en EPD för byggprodukter, för att säkerställa att alla typer av byggprodukter bedöms konsekvent med samma metodik och tillvägagångssätt.

 

I tabellen nedan hittar du länkar till våra EPD:er som gäller för Pilkington-produkter som används i byggnader eller andra applikationer med byggnadsglas.

Dessa EPD:er, som är registrerade via programmet International EPD® System hos operatören EPD International AB, har verifierats av en oberoende tredje part. De är baserade på ”cradle-to-grave” (vagga-till-grav) och modul D-metoden i enlighet med kraven i SS-EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 och PCR:er i enlighet med SS-EN 17074:2019.

 

 

Float Glass EPDFloat Glass

Products: Pilkington Optifloat™

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminated Float Glass EPDLaminated Float Glass

Products: Pilkington Optilam™ range | Pilkington Optiphon™ range | Pilkington Optilam™ OW range | Pilkington Optiphon™ OW range

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminated Offline Coated Float GlassLaminated Offline Coated Float Glass

Products: Pilkington Suncool Optilam™ range | Pilkington Optilam™ Therm range | Pilkington Optilam K Glass™ S range | Pilkington Mirropane Optilam™ Chrome range | Pilkington Spandrel Glass Laminated range | Pilkington Suncool Optilam™ OW range | Pilkington Optilam™ Therm OW range | Pilkington Spandrel Glass Laminated OW range

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminated Online Coated Float GlassLaminated Online Coated Float Glass

Products: Pilkington Activ Optilam™ range | Pilkington Optilam K Glass™ range | NSG TEC Optilam™ range | Pilkington OptiView™ Protect range | Pilkington Optilam™ Shower | Pilkington Optilam™ AC range | Pilkington Activ Optilam™ OW range | Pilkington Optilam K Glass™ N OW range | NSG TEC Optilam™ OW range | Pilkington OptiView™ Protect OW range | Pilkington Optilam™ Shower OW | Pilkington Optilam™ AC OW range | Pilkington Activ Optiphon™ range | Pilkington Optiphon K Glass™ N range | NSG TEC Optiphon™ range | Pilkington Optiphon™ Shower | Pilkington Optiphon™ AC range | Pilkington Activ Optiphon™ OW range | Pilkington Optiphon K Glass™ N OW range | NSG TEC Optiphon™ OW range | Pilkington Optiphon™ Shower OW | Pilkington Optiphon™ AC OW range

 

 

 

 

 

 

Low-iron Float GlassLow-iron Float Glass

Products: Pilkington Optiwhite™

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offline Coated Float GlassOffline Coated Float Glass

Products: Pilkington Suncool™ range | Pilkington Optitherm™ range | Pilkington K Glass™ S range | Pilkington Mirropane™ Chrome range | Pilkington Spandrel Glass Coated range

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offline Coated Low-iron Float GlassOffline Coated Low-iron Float Glass

Products: Pilkington Suncool™ OW range | Pilkington Optitherm™ OW range | Pilkington Spandrel Glass coated range

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Coated Float GlassOnline Coated Float Glass

Products: Pilkington Activ™ range | Pilkington K Glass™ range | NSG TEC™ range | Pilkington OptiView™ range | Pilkington OptiShower™ range | Pilkington anti-condensation glass | Pilkington K Glass™ OW range | Pilkington OptiView™ OW range | Pilkington OptiShower™ OW range | Pilkington anti-condensation glass

 

 

 

 

 

 

 

 

Patterned GlassPatterned Glass

Products: Pilkington Texture Glass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thermally Toughened Float GlassThermally Toughened Float Glass

Products: Pilkington Optifloat™ T | Pilkington Optiwhite™ T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thermally Toughened Offline Coated Float GlassThermally Toughened Offline Coated Float Glass

Products: Pilkington Suncool™ T range | Pilkington Optitherm™ T range | Pilkington K Glass™ S T | Pilkington Mirropane™ Chrome T range | Pilkington Spandrel Glass Coated T range

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thermally Toughened Offline Coated Low-iron Float GlassThermally Toughened Offline Coated Low-iron Float Glass

Products: Pilkington Suncool™ OW T range | Pilkington Optitherm™ OW T range | Pilkington Spandrel Glass Coated OW T range

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminated Offline Coated Float GlassThermally Toughened Online Coated Float Glass

Products: Pilkington Activ™ T range | Pilkington K Glass™ T range | NSG TEC™ T range | Pilkington OptiView™ T range | Pilkington OptiShower™ T | Pilkington Anti-condensation Glass T | Pilkington K Glass™ N OW T range | Pilkington OptiView™ OW T range | Pilkington OptiShower™ OW T

Vi värdesätter din integritet.

Vi använder cookies på denna webbplats för analys, marknadsföring, sociala medier (valfritt) och innehålls (väsentliga) syfte.

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till användningen av cookies för icke väsentliga funktioner och relaterad behandling av personuppgifter. Alternativt kan du avvisa icke-nödvändiga cookies genom att klicka på "Endast nödvändiga". Du kan justera dina inställningar när som helst genom att besöka vår Cookiepolicy och ändra inställningarna på den sidan.

För mer information vänligen läs vår Cookiepolicy.