Bullerskydd

Bullerskydd

Glas som reducerar buller från exempelvis vägar, tåg- och flygtrafik till acceptabla nivåer i en byggnad - utan att offra dagsljusinstrålning.

Bullerskyddande glas

Externt buller är ett växande miljöproblemoch kan medföra att människor känner obehag, irritation och stress, vilket kan i värsta scenario leda till sjukdom. Bullerskydd är mycket viktigt och störande ljud tränger huvudsakligen in i byggnader genom glaspartier och otätheter i konstruktionerna. Glaset i byggnadens fönster spelar därmed en aktiv roll i bullerdämpningen. Att förbättra bullerskyddet i byggnader har blivit ett viktigt konstruktionskrav, även interiört i till exempel kontor, föreläsningssalar och sjukhus.

Med rätt glaskombinationer, tjockt glas, olika tjocklekar på glasen och laminerat glas förbättras bullerskyddet. Det bästa bulleskydd vi kan erbjuda är Pilkington Optiphon™, vårt laminerade glas med ett mellanskikt som dämpar ljudet effektivare än traditionell PVB-folie. Vi kan dessutom hjälpa till med ett antal ljudreducerande glaskombinationer. Tack vare dessa produkter kan väggar och tak öppnas upp för att släppa in rikligt med dagsljus eller skapa visuell kontakt mellan rum och människor, även i områden med mycket besvärande buller. Vi har både hög kompetens och bra produkter för att lösa dina bullerproblem, oavsett om de är mellan ute och inne eller interiört mellan olika delar i byggnaden!