Pilkington Optifloat™ Clear

Pilkington Optifloat™ Clear

Allmänt

Pilkington Optifloat™ Clear heter vårt högkvalitativa klara floatglas, som är fritt från distorsion och har klar genomsikt. Det bildar stommen i en lång rad förädlade glasprodukter. När du väljer Pilkington Optifloat™ Clear kan du vara säker på att du får ett glas av högsta kvalitet.

Floatglas tillverkas av sand, soda och kalksten med små tillsatser av dolomit och fältspat. Tillverkningen sker i en kontinuerlig process där det smälta glaset flyter ut på ett bad av smält tenn. Glassmältan formas till ett glasband som kyls ned och skärs upp i lämpliga format.

Floatglaset är transparent, har jämn tjocklek och blanka eldpolerade ytor. Glaset är fritt från distorsion och idealiskt när det krävs klar genomsikt. Det tillverkas i format upp till 3210 × 6000 mm och tjocklekar från 0,9 till 19 mm och ingår i en rad produkter som fönster, möbler, fordon, vitvaror, bildskärmar och annan elektronisk utrustning. Det största användningsområdet är som bygglas i fönster, dörrar, fasader och tak där glastjockleken normalt är mellan 3 och 12 mm.

Floatglas är stommen i en lång rad förädlade glasprodukter där egenskaperna anpassats till krav på t ex bättre värmeisolering, solskydd, brandskydd, ljudreduktion, ökad säkerhet och skydd mot sak- och personskador, självrengöring samt fasadbeklädnad och dekoration. Floatglas kan beläggas, härdas, lamineras, böjas, blästras, screentryckas, dekormålas och försilvras (speglar).

Fördelar

  • Uppfyller allt större krav på ljusa arbetsplatser och skapar på så sätt vackrare interiörer
  • Ökad känsla av rymd både i bostaden och på arbetet
  • Utgör ett praktiskt och snyggt alternativ till traditionella byggmaterial i skärmar, mellanväggar och möbler hemma och på kontoret
  • Ger konstruktörerna frihet att skapa attraktiva moderna miljöer som också är ekonomiska och lätta att underhålla
  • Miljövänligt och beständigt byggnadsmaterial
  • Floatglas för byggnadsändamål tillverkas i tjocklekar från 3 till 19 mm

Broschyrer

Applikationer för denna produkt