Hur fungerar glas som skyddar mot brand?

Hur fungerar glas som skyddar mot brand?

Nyhet
09 feb 2016

Steve Bond, chef för teknisk rådgivning om brandglasprodukter, hjälper oss att förstå den avancerade tekniken hos brandsäkra glas. 

Pyro

Här kommer en fördjupad inblick i hur glas som skyddar mot brand fungerar!

Trenden i den kommersiella byggindustrin har länge varit en ökad mängd glas i arkitekturen och i konstruktionerna. Modern arkitektur främjar öppenhet och arkitekter föredrar dagsljus, rymd och stora öppna ytor. Detta medför att moderna, ljusa och öppna planlösningar ska kombineras med säkerhet och brandskydd för att kunna möta Boverkets byggregler. Brandsäkert glas spelar därmed en mycket viktig roll för att ny arkitektur ska kunna garantera säkerheten för en byggnad och för dess invånare eller besökare. Efterfrågan på brandglas växer dämed stadigt!

I den här videon intervjuas Steve Bond, chef för teknisk rådgivning om brandglasprodukter på Pilkington United Kingdom Limited, som hjälper oss att förstå den avancerade tekniken hos brandsäkra glas.

Ta en snabb titt för att se hur våra brandskyddande glas fungerar i testugnen!