Glass in Architecture

Glass in Architecture

Glass in Architecture är vårt magasin med intressanta projekt som innehåller mycket glas, både svenska och utländska byggnader. Publikationen består av genomförda projekt och ett rikt bildmaterial på fasader och fönster, samt kortare beskrivningar av projekten.

Glass in Architecture är utformad för att återspegla utvecklingen av glas som byggnadsmaterial och för att informera om intressanta arkitektlösningar med glas. Magasinet fungerar som en inspirationskälla för arkitekter och designers.


Glass in Building

Magasinet Glass in Building är en annan publikation som handlar om användningen av glas i arkitektur. Denna publikation innehåller mer detaljerad teknisk information om de produkter som användes vid genomförandet av de beskrivna projekten.

Här nedanför hittar du alla utgåvor av Glass in Architecture och Glass in Building.

 


Litteratur