Solenergiglas

Solenergiglas

Glas för att maximera omvandlingen av solenergi

Solenergiglas

Byggnader står för mer än en tredjedel av den total energin som konsumeras och är den sektor som bidrar till mest utsläpp inom Europeiska unionen. 

Att byta till förnybara energikällor och minska energiförbrukningen i byggnader är en nödvändighet för att uppnå en klimatneutral byggsektor år 2050. 

NSG Group erbjuder en rad specialiserade glasprodukter som används inom alla de ledande solenergiteknikerna. Var och en av våra lösningar är optimerade för att passa specifik teknik, vilket gör NSG till den perfekta leverantören av glas till tillverkare av solenergiteknik.