Pilkington Pyrostop®

Pilkington Pyrostop®

Allmänt

EPD Verified

Pilkington Pyrostop® är ett laminerat flerskiktsglas som likt en vägg stoppar i princip all värmestrålning från en brand. Vid brand expanderar skikten mellan glasskivorna och bildar en opak, ogenomskinlig barriär. Skikten innehåller vatten som förångas. Så länge skikten är kvar blir temperaturen på den ej brandutsatta sidan inte högre än drygt 100 grader. Pilkington Pyrostop® är det mest pålitliga brandskyddsglaset och förbrukas sakta och konsekvent vid brandbelastning. I händelse av brand blir Pilkington Pyrostop® opakt och bildar en skyddande barriär mot brandgaser och flammor, liksom effektiv isolering mot värmestrålningen från eldsvådan. Pilkington Pyrostop® uppfyller de mycket exakta temperaturkriterier som anges i europeiska och ISO-teststandarder.

Pilkington Pyrostop® är stöt- och slagtåligt och erbjuder brandskydd av högsta nivå (Integritet och Isolering), kombinerat med mesta möjliga insläpp av naturligt ljus och maximal genomsikt. Glaset ger stöt- och slagskydd upp till Klass 1 enligt EN 12600, beroende på tjocklek, och rekommenderas där man önskar ett komplett, fysiskt robust brandskydd i kombination med genomsikt och ljusinsläpp i klass med vanligt floatglas.

 

 

Fördelar

  • Ger ett passivt brandskydd vilket möjliggör utrymning av byggnader och skyddar brandmännen i deras brandbekämpning
  • Hindrar elden från att sprida sig och begränsar brandskadorna
  • Ett opakt isolerande mellanskikt gör att det inte går att se branden, vilket minskar risken för att en paniksituation skall uppstå. Brandkåren kan också snabbt se var det brinner genom att glaset blir opakt vid brand
  • Lämpligt för alla applikationer där lokala byggnadskrav föreskriver fullständig brandisolering kombinerat med skydd mot flammor och brandgaser
  • Exempel på vanliga applikationer är branddörrar, glasväggar längs med utrymningsvägar, rumsavdelare, glasade tak, golv, fasader och trapphus
  • Konstruerat för användning i fönster för att förhindra att brand uppstår och att branden sprider sig via byggnadens fasad eller hörn. Hindrar även elden från att sprida sig till intilliggande byggnader
  • Pilkington Pyrostop® färdigställs och marknadsförs av utvalda återförsäljare. Återförsäljarna har de tekniska kunskaperna för att hjälpa dig välja rätt produkt samt ge råd om installationen

Broschyrer

Banner

Applikationer för denna produkt

Vi värdesätter din integritet.

Vi använder cookies på denna webbplats för analys, marknadsföring, sociala medier (valfritt) och innehålls (väsentliga) syfte.

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till användningen av cookies för icke väsentliga funktioner och relaterad behandling av personuppgifter. Alternativt kan du avvisa icke-nödvändiga cookies genom att klicka på "Endast nödvändiga". Du kan justera dina inställningar när som helst genom att besöka vår Cookiepolicy och ändra inställningarna på den sidan.

För mer information vänligen läs vår Cookiepolicy.