Pilkington Optitherm™ S3

Pilkington Optitherm™ S3

Pilkington Optitherm™ S3

Pilkington Optitherm™ S3 är vårt mest använda energisparglas. Det släpper in lika mycket dagsljus som vanligt glas, men aningen mindre solenergi.

Avsikten med lågemissionsbeläggningen är att isolera bättre genom att minska mängden utstrålad värme och reflektera värmen tillbaka in i rummet. Den genomsiktliga beläggningen låter solvärmen och dagsljuset komma in så att detta kan tas tillvara och bidra till låg energiförbrukning och en behaglig inomhusmiljö.

Beläggningen tillförs under vakuum i en process efter produktionen av floatglaset. Pilkington Optitherm™ S3 ska alltid monteras i en isolerruta för att bibehålla sina egenskaper över tiden.

Produkten finns även i en härdbar version, Pilkington Optitherm™ S3 Pro T.

Fördelar

  • Erbjuder kostnadseffektiv energibesparing
  • Minskar energiförbrukningen
  • Neutral färg i transmission och reflektion
  • Rätt val då det ställs höga krav på värmeisolering
  • Passar bra till användning både i bostäder och lokaler

Broschyrer

Applikationer för denna produkt